Emotionel Frihedsteknik

Jeg vil gerne lære dig hvordan du kan bruge Emotionel Frihedsteknik (EFT) til at arbejde med dine følelser. Turde at mærke dem, gå ind i dem, bearbejde og give slip på blokeringer. 

Det er en metode jeg selv har brugt igennem mange år og som jeg er rigtig glad for. Både til mig selv og mine klienter. 

På 45 minutter guider jeg dig i EFT og lærer dig at bruge metoden. Du får mulighed at bearbejde traumer og give slip på følelser som ikke gavner dig mere.

Pris: 750 kr.

Ring eller skriv for at booke en tid på 29860596 eller magdalena@nordicrelief.dk

Hvad er EFT?

EFT er en terapeutisk metode hvor du, samtidig som du taler eller tænker på en problematik, banker på forskellige akupressurpunkter på kroppen.

Hvordan foregår en EFT-session?

Først taler vi kort om din problematik. Derefter guider jeg dig ind i en meditation hvor du gentager ting efter mig, eller blot mærker hvad der sker i dine tanker, følelser og din krop mens jeg taler, samtidig som du banker på punkterne på din krop.

Hvordan virker EFT?

Når du banker på akupressurpunkterne sendes signaler til følelsessystemet, det limbiske system, i hjernen og mindsker ophidselse. Samtidig mindsker aktiviteten i stresscentret, amygdala. Således får du en oplevelse af mindsket stress og mere ro i kroppen. Denne effekt er ikke kund påvist imens metoden bruges, men også over tid, hvilket tyder på at der med EFT sker varige forandringer i nervebanerne i hjernen. Man kan kalde det en slags omprogrammering fra bekymring til ro. Med ro i kroppen kan der tænkes klare tanker og nemmere tage gode beslutninger.

Hvad siger klienterne?

Magdalena er en meget dygtig læge/behandler. Hun er både nærværende og yderst professionel, når hun guider en til at mærke ind til kernen i de problemstillinger der tages op i vores EFT-sessions. EFT er en meget blid og behagelig terapi hvor der bankes let på nogle af kroppens meridianpunkter.
Efter en EFT-session med Magdalena føler jeg altid en stor lettelse og en ro. Problemstillinger som oftest har handlet om stress, manglende tillid og accept af tingenes tilstand er på utrolig vis altid er løst i løbet af de bare ca. 30 min en session varer. Man er som født på ny 🙂
” – Sigrid

Hvad siger videnskaben?

Effekt ved angst

5000 patienter diagnostiseret med angst blev opdelt i to grupper, en gruppe blev behandlet med EFT og en fik medicin eller kognitiv adfærdterapi. På skanninger af hjernen og EEG så man en ændring hen mod normale forhold i begge grupper. Forskellev var at denne effekt kunne ses hurtigere hos dem som blev behandlet med EFT, desuden var effekter mere vedvarende i denne gruppe. Læs studiet.

Mindsket kortisol

Stresshormonet kortisol mindsker ved brug at EFT. Bl.a. er der lavet et studie hvor de sammenlignede effekten hos personer som fik enten EFT, samtaleterapi eller slet ingen behandling. Hos dem som fik EFT sås en mindskning på 34% i kortisol, 20% mindskning i samtalegruppen og 2 % i kontrolgruppen. Læs mere.

PTSD

59 personer med PTSD blev delt i to grupper. Den ene gruppe fik en EFT-session på 60 minutter hver uge i 6 uge og den anden gruppe gennemgik almindelig PTSD-behandling. Efter de 6 uger opfyldte 90% i EFT-gruppen ikke længere de diagnostiske kriterier for PTSD, sammenlignet 4% i gruppen som fik standardbehandling. Der kunne også ses en langtidseffekt af behandlingen. Læs mere.

Smerte, angst, depression og cravings

Selvbehandling med EFT minimum 1 gang ugentlig i 3 måneder viste en signifikant bedring i smerte, emotionel stress og uhensigtsmæssig madtrang. Læs mere her.

Studie med effekt på angst, depression og PTSD.

Multianalys med effekt på depression.

Interesseret?

Kontakt mig på 29860596 eller magdalena@nordicrelief.dk